Getuigenissen

Zo maar enkele ontmoetingen:

Een team kreeg te maken met een jonge man die zich zelf een atheïst noemde en die ook , zoals hij zelf zei uit een atheïstisch nest kwam. Hij had wel eens een kijkje in een kerk genomen maar dat was zei hij, niets voor hem. De kerk wekte bij hem alleen maar tegenzin op. Onze teamleden boden hem lectuur aan en ze nodigden hem uit om zelf op onderzoek uit te gaan om te ontdekken wie Jezus Christus is. En dan is het altijd weer een wonder mee te mogen maken hoe tegenzin verandert in nieuwsgierigheid. Het team mocht voor hem bidden en hem voorzien van lectuur. De jongeman was duidelijk aangeraakt tijdens het gebed en dankbaar gaf hij de teamleden een hand ten afscheid.

Een volgend team had voor de vierde keer een ontmoeting met een moslim afkomstig uit Irak. De man straalde omdat hij hen opnieuw trof.
Het team had een Engelse bijbel voor hem en de komende zondag zullen ze hem en zijn familie een bezoek brengen.

Nog een team had een ontmoeting met een emotioneel erg beschadigde man.
Christenen hadden hem veel verdriet gedaan. Hij was beschadigd door de kerk.
Aan deze man mochten ze vertellen, dat God niet veranderd is. Hij is en blijft dezelfde. En voor deze man heel persoonlijk: God houdt van je. En namens de kerk hebben ze vergeving gevraagd voor al het verdriet hem aangedaan. Voor het team was het heel duidelijk dat God deze man aanraakte.

Tot slot nog een kwaliteitsontmoeting zoals het laatste team aangaf.
Ze ontmoetten een jonge vrouw met haar kindje uit een ‘blijf van mijn lijf’
huis. Deze vrouw had vier jaren in een gevangenis in Brazilië gezeten. Ze was Christen geworden en recentelijk gedoopt. Ze was zo blij met het gesprek, dat ze moest huilen. Ze wilde alle lectuur hebben die ze maar kon krijgen en ze vroeg gebed voor een huis. Hetzelfde team had zo nog een aantal bijzonder fijne gesprekken.

De boodschap is altijd: de liefde van God voor de mensen door Zijn Zoon Jezus……..