Kom en ga

De mens heeft twee soorten basisbehoeften. In de eerste plaats hebben we behoefte aan acceptatie, veiligheid en bescherming. In de tweede plaats hebben we behoefte aan avontuur en uitdaging. En dat zijn precies de behoeften waarin God wil voorzien.

Kom – In de evangeliën nodigt Jezus ons uit om te komen: “kom tot mij als je dorst hebt” (Joh. 7 : 37), “kom als je vermoeid en belast bent” (Matt. 11 : 28), “Laat de kinderen tot mij komen” (Mark. 10 : 14). En ze kwamen! De zieken, de gebondenen, de vertrapten, de onreinen. Hij vergaf, genas, bemoedigde, herstelde en maakte ze tot andere mensen.

Onze eerste roeping is om in een relatie met Jezus te leven! Eerst moeten we komen, daarna mogen we gaan.

Ga – De mens heeft behoefte aan een uitdaging, aan avontuur. Jezus zei: “Zoals de Vader Mij gezonden, zo zend Ik ook u (Joh 20 : 21).” Jezus is zelf het grootste voorbeeld. Zoals Hij deed, mogen wij ook doen. Uitreiken naar de zwakken, de zieken, de verslaafden. We mogen woorden van troost en hoop spreken. We mogen in Jezus’ naam genezing en bevrijding brengen. Voor elke christen die gehoor heeft gegeven aan het ‘Kom’ is er vervolgens een opdracht om te ‘Gaan’. Dit is het avontuur waarvoor God ons geroepen heeft.

Hoe kunnen we het ‘Ga’ in de praktijk brengen? Dat kan, door jezelf aan de kant te zetten en iemand anders tijd en aandacht te geven, door er zelf op uit te gaan, door deel te nemen aan ‘Prayerstation’. Voor jongeren maar ook voor ouderen. Je mag betrokken worden bij het grootste avontuur ooit.  ‘Het Evangelie prediken tot aan de uitersten der aarde, te beginnen in Groningen (Mark. 16 : 15)’.

Velen zijn ons voorgegaan, een leger zonder naam, maar wel bij God bekend: ‘Hun namen staan allemaal opgetekend’. Ze durfden het aan om de opdracht van Jezus serieus te nemen: ‘Ga’.

  • Wil jij ook de vreugde voelen, als God je gebruikt om een eeuwige indruk achter te laten in het leven van andere mensen?
  • Wil jij ook de vreugde ervaren, als God je inschakelt bij het grootste avontuur aller tijden: de opbouw van zijn Koninkrijk?
  • Wil jij ook de vreugde kennen die komt, als God je laat merken dat je gehoorzaam bent geweest aan Hem en je zijn liefde hebt doorgegeven aan mensen in nood?
  • Wil jij ook die vreugde krijgen, als jij er getuige van bent dat God mensen radicaal verandert, reinigt, hun schuld vergeeft en hun leven vervult met zekerheid. En dat jij in dat wonder een rol hebt gespeeld?
  • Wil je ook die opwinding ervaren, wanneer je stappen in geloof zet en je zegt:Heer, ik ga verder dan ik ooit gegaan ben. Ik ben bang, mijn hart bonst en het zweet staan in mijn handen. Maar ik weet dat u mij zult beschermen; dus doe ik het, ik ‘ga’.
  • Wil je ook die vreugde ervaren, als je samen met vele andere gepassioneerde gelovigen van verschillende kerken in verbondenheid op grootschalige wijze het Evangelie van ‘Jezus’ gaat brengen in de stad Groningen?

Dan is nu de tijd!
Meldt je zo snel mogelijk aan via het contactformulier.