Missie stad Groningen

De Grote Opdracht begint met een stad: Jeruzalem

“en jullie zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot aan de uiteinden der aarde” (Hand. 1 : 8)

Steden zijn belangrijk voor God. Zijn hart gaat uit naar steden en hun achteruitgang bedroeft Hem. Hij was verheugd toen Nineve zich bekeerde. Jezus huilde over Jeruzalem. In Openbaringen, sprak Hij de zeven gemeentes aan.
De discipelen mochten pas verder als ze met de kracht van de Heilige Geest bekleed waren, en eenmaal met kracht bekleed, mochten ze pas verder trekken naar Judea en Samaria, als heel Jeruzalem met het evangelie bereikt was!
In een korte tijd had de Gemeente vanuit de bovenzaal iedere huiskamer in Jeruzalem bereikt.Na Jeruzalem, door godsdienstige vervolging overspoelden zijn stad na stad, Samaria, Antiochië, en vervolgens van daaruit naar Klein-Azië. Een van de eerste steden die daar bereikt werden was Efeze. Twee jaar later had de hele stad Efeze het evangelie gehoord en had zich een van de meest dramatische machtsconflicten die in de bijbel vermeld staan afgespeeld, met het gevolg dat velen zich bekeerden (Hand. 19 : 11-12, 18-20). De geestelijke explosie breidde zich uit over heel Klein-Azië: “Allen, die in Asia woonden, hoorden het woord des Heren, Joden zowel Grieken” (Hand 19 : 10)

Passie voor de verlorenen

Om te willen evangeliseren moeten we eerst passie hebben voor de mensen en speciaal ongelovigen. Niet alleen belangstelling hebben, maar ook een allesverterende passie voor mensen die Jezus nog niet kennen. Het is geen programma maar het gaat over een stijl van leven, waarbij we onze energie steken in het verkondigen van het goede nieuws. Als u dit soort passie mist, wees dan niet ontmoedigd. Als we deze passie willen ontvangen dan mogen we naar God toe gaan en Hem vragen om Zijn hartslag voor de mensen die Hem niet kennen in ons hart te leggen en dan zal dat door de Heilige Geest in ons worden geplant. Blijf volhouden tot Gods liefde voor de mensheid ook u overspoelt en uw denken volkomen vernieuwd word.