Nieuws

Provinciale Gebedsdag Groningen
26 september 2020

Regiogebed organiseert de jaarlijkse provinciale gebedsdag om op de bres te staan voor Groningen, het valt samen met het gebedsinitatief van The Return, de terugkeer naar God voor Nederland, een gebedsactie van 10 dagen bidden en vasten, Deze periode start met het Bijbelse Bazuinenfeest en eindigt met Grote Verzoendag. Deze dagen staan ook wel bekend als de ’10 ontzagwekkende dagen’. Middelpunt van De Terugkeer zal zijn: Zaterdag 26 september 2020. 10 dagen van 18 September t/m 28 September 2020,

Regiogebed mobiliseert in de provincie Groningen met ongeveer 584.000 inwoners en bestaande uit 684 dorpen en steden, bidders en evangelisten om gehoor te geven aan de opdracht om het evangelie te prediken en discipelen te maken.

Opgave via de website regiogebed

Andere activiteiten en gebeds-sites

Healing Rooms Nederland

Profetische Gebedsbeweging