Training

Nieuwe mensen bij Prayerstation blijven eerst een keer binnen en gaan mee bidden met het gebedsteam.
Vervolgens gaan ze meerdere keren met ervaren krachten mee de straat op.
Ook wordt er een paar keer per jaar onderwijs gegeven op toerustingsdagen.
Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

  • Principes van Prayerstation
  • Gebed met mensen
  • Voorbede
  • Geestelijke autoriteit

Daarnaast worden er in de diverse gemeenten in Groningen zo nu en dan Evangelisatie trainingscursussen gegeven.
Het doel van deze trainingscursussen is om de deelnemers toe te rusten op het gebied van evangelisatie met als uitwerking dat evangelisatie een fundamenteel onderdeel van hun leven wordt. Vaak worden ervaren gastsprekers uitgenodigd die de diverse lessen verzorgen. Ook zal dan de theorie in praktijk worden gebracht.
Voor meer informatie kunt u bij de websites van de betreffende gemeentes terecht (zie onder kerken).