Wie zijn we?

Christenen uit verschillende kerken met maar één passie: om het “goede nieuws” over Jezus aan alle mensen bekend te maken, net zoals Jezus naar alle “steden en dorpen” ging om het goede nieuws van het koninkrijk van God, gepaard gaande met wonderen en tekenen, te verkondigen. (Matt. 9 : 5 – 36) De liefde van Christus dringt ons en daarom gaan wij erop uit in de kracht van de Heilige Geest en bidden voor mensen die God nodig hebben.

Wat doen wij?

Prayerstation betekent gebedsplaats of wel een plaats waar je op straat gebed kunt ontvangen. Wij zien dat God gebeden verhoort en mensen troost, redt, geneest en hersteld en zo hoop geeft. Dit motiveert ons om voor mensen te bidden op straat. Vaak zien we dat hierdoor mensen God en Jezus leren kennen. We ervaren de kracht van God als we samen bidden. We doen dit op straat door in teams van twee  personen samen met iemand te bidden.. We dragen hesjes en/of sjerpen zodat we goed zichtbaar en herkenbaar zijn op straat.
Behalve de teams op straat is er een groep die binnen blijft op de plek waar vanuit gewerkt wordt om de anderen die op straat actief zijn te ondersteunen met voorbede. Hierbij gaat het vooral om gebed voor vrijmoedigheid en het voeren van geestelijke strijd voor de plaats waar getuigd wordt. Wij geloven dat deze voorbede onmisbaar is voor het gebedswerk op straat. Veel gebeden komen dan ook overeen met wat er op straat gebeurd.
En als er gebeden wordt voor de mensen op straat dan ervaren wij en ook degenen voor wie gebeden wordt  Gods aanwezigheid.
Prayerstation werkt vanuit de kracht van de Heilige Geest en is interkerkelijk.

In Groningen werken we met goedkeuring en ondersteuning van kerken en gemeenten die aangesloten zijn bij het ECG, het Evangelisch Contact Groningen. Onze teams bestaan uit leden van diverse kerken. We ervaren het als een bijzondere zegen dat we ondanks de verschillende kerkelijke achtergronden zo de eenheid in Christus ervaren als we samen met ons prayerstationwerk bezig zijn.
We zijn heel blij te ervaren dat evangelisatie op straat zin heeft, omdat bidden helpt. Mensen worden aangeraakt door de kracht van de Heilige Geest.
Door gebed veranderen de dingen. Onze droom is dat er op meer plekken in Groningen  prayerstations zullen komen, de velden zijn wit om te oogsten…..

Als u ook een brandend hart voor Jezus hebt en een passie om de stad te bereiken met het evangelie, dan dagen we u uit om mee te doen met dit prachtige werk.

Dit is net als de tijd waar Amos over profeteerde: “dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hen die het zaad strooit!” (Amos 9 : 13) Ploegen, zaaien, begieten en maaien. Het gebeurt allemaal (ook) op straat.

Wil je mee doen?
Dat kan, kom gewoon en meldt je aan via het contactformulier.